DENNA FOND AVVECKLADES UNDER JUNI MÅNAD 2020

 

EN NY FOND MED NAMNET

INSAMLINGSSTIFTELSEN LIONS CANCERFORSKNINGSFOND MELLANSVERIGE UPPSALA-ÖREBRO

MED WEBBADRESS WWW.LCFM.SE

HAR STIFTATS, VILKEN  ERSÄTTER DENNA FOND.

 

GÅVOR TILL CANCERFORSKNINGEN KAN FORTSÄTTNINGSVIS SÄTTAS IN PÅ DEN NYA FONDEN

 

Den nya fonden har samma inriktning och fungerar på samma sätt 

och med samma personer.

För gåvor till den nya fonden Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, klicka här.  

 

DEN HÄR HEMSIDAN KOMMER ATT FINNAS KVAR TILLS VIDARE FÖR HÄNVISNING TILL DEN NYA FONDEN.

För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

Gåvotelefon till den nya fonden: 072-215 36 00

 

 

 

 

 


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2021-12-08