SENASTE NYTT

 

 UTDELADE FORSKNINGSANSLAG

Stiftelsens styrelse har beslutat att för 2018 dela ut anslag till 34 olika
forskningsprojekt, med tillsammans:
 
3 687 000 kronor
 
 
 
Bland de många angelägna projekten kan nämnas:
 

-250 000 kr för Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar för prognos och behandlingsrespons hos patient

-200 000 kr för Genetisk karaktärisering av myelom

-200 000 kr för Endocrine tumorigenesis

-200 000 kr för Kan HPV-infektion identifieras tidigt i screeningprover hos kvinnor som senare får cervixcancer

-200 000 kr för Development of immunotherapy for glioblastoma

-150 000 kr för Tidig upptäckt av biverkningar vid behandling av Hodgkins lymfom

-150 000 kr för Kolorektal cancer och peritoneala metastaser

-150 000 kr för Tailored Cancer Therapies through Individualized Ex vivo Tumor Expansion

-150 000 kr för Peritoneal metastasering vid kolorektalcancer och appendixcancer

-150 000 kr för Prediktiva markörer hos Adcetris-behandlade patienter med Hodgkins lymfom

-150 000 kr för Utveckling av metod som kan prediktera vilka patienter med kronisk myeloid leukemi som kan botas

 

  •  

Forskare och sjukhusledning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro har uttryckt sin stora tacksamhet för de erhållna forskningsanslagen och framhållit den stora betydelse som våra anslag har för cancerforskningen inom respektive sjukhus.

De framför ett varmt tack för stiftelsens arbete för forskningen.


För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2018-12-12